-
№ 13680

Селско-стопанско настаняване на бежанците

Автор:
Година: 1932 г.
Град:
Издателство:
Страници: 261
Категория: Стар правопис (1901г. - 1945г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

селско-стопанско
стопанство
бежанци
работа
земя
право

Съдържание