-
№ 13683

Кратко ръководство по международно частно право

Автор: Даневъ. С.
Година: 1933 г.
Град:
Издателство:
Страници: 271
Категория: Стар правопис (1901г. - 1945г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

право
частно
международно
договор
закон

Съдържание