-
№ 13684

Кратко ръководство по международното частно право

Автор: С. Диневъ
Година: 1933 г.
Град:
Издателство:
Страници: 273
Категория: Стар правопис (1901г. - 1945г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

Международно частно право
История на правото
Договори
Търговско право
Наследствено право

Съдържание