-
№ 13685

Отчетъ на дома на благотворителността и на народното здраве

Автор: Димитър Петровъ Кудоглу
Година: 1933 г.
Град:
Издателство:
Страници: 82
Категория: Стар правопис (1901г. - 1945г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

отчет
благотворителност
народно
здраве

Съдържание