-
№ 13691

Търговската политика следъ войната и бъдещите ни търговски договори

Автор: В.Г. Саржилиевъ
Година: 1933 г.
Град:
Издателство:
Страници: 53
Категория: Стар правопис (1901г. - 1945г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

търговска политика
война
търговски договори
договор
България

Съдържание