-
№ 13693

Коментаръ на закона за кооперативните сдружавания. Том втори

Автор: Никола Ив. Кънева
Година: 1934 г.
Град:
Издателство:
Страници: 284
Категория: Стар правопис (1901г. - 1945г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

закон
кооперативни
сдружавания
кооперативно право
коментар

Съдържание