-
№ 13696

Отчетъ на държавното земеделско опитно поле въ Павликени

Автор: П. Маждраковъ
Година: 1934 г.
Град:
Издателство:
Страници: 91
Категория: Стар правопис (1901г. - 1945г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

отчет
Павликени
пшеница
рапица
слънчоглед
овес
земеделие

Съдържание