-
№ 13698

Теория и практика на кооперацията

Автор: И. Папазовъ
Година: 1935 г.
Град:
Издателство:
Страници: 382
Категория: Стар правопис (1901г. - 1945г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

кооперация
теория
банка
продукт
кредит
финанси

Съдържание