-
№ 13701

Елена и еленско презъ време на османското владичество

Автор: С. С. Бобчевъ
Година: 1937 г.
Град:
Издателство:
Страници: 109
Категория: Стар правопис (1901г. - 1945г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

османското
елена
освобождение
право
чорбаджии

Съдържание