-
№ 13704

Очерки по теория на парите. Субстанционализмътъ и антисубстанционализмътъ въ теорията на парите.

Автор: С. С. Демостеновъ
Година: 1937 г.
Град:
Издателство:
Страници: 199
Категория: Стар правопис (1901г. - 1945г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

Пари
Стопанство
теория на парите

Съдържание