-
№ 13706

Бележки върху новия режимъ на индустрията и принципа на преситеностьта

Автор: Г. К. Сварковъ
Година: 1938 г.
Град:
Издателство:
Страници: 39
Категория: Стар правопис (1901г. - 1945г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

стопанство
индустрия
производство

Съдържание