-
№ 13707

Бюджетът на съвременната държава

Автор: Петко Стояновъ
Година: 1938 г.
Град:
Издателство:
Страници: 365
Категория: Стар правопис (1901г. - 1945г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

бюджет
финанси
държавен бюджет

Съдържание