-
№ 13708

Правни изследвания: посветени на Професоръ Венелинъ Ганевъ

Автор: Л. Диковъ
Година: 1939 г.
Град:
Издателство:
Страници: 620
Категория: Стар правопис (1901г. - 1945г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

социология
история
право

Съдържание