-
№ 13710

Проблеми изъ общата теория на правото у Венелинъ Ганевъ, изяснени споредъ схващането му

Автор: Цеко Торбовъ
Година: 1940 г.
Град:
Издателство:
Страници: 34
Категория: Стар правопис (1901г. - 1945г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

право
субект
обект
теория

Съдържание