-
№ 13711

Върху теорията на правните субекти у Венелинъ Ганевъ

Автор: Цеко Торбовъ
Година: 1940 г.
Град:
Издателство:
Страници: 23
Категория: Стар правопис (1901г. - 1945г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

право
субект

Съдържание