-
№ 13712

Констатации върху кредитната дейностъ на банковите институти съ огледъ на въздействието имъ върху по

Автор: Никола Т. Кърклисийски
Година: 1941 г.
Град:
Издателство:
Страници: 179
Категория: Стар правопис (1901г. - 1945г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

констатации
банки
кредит
стопанство

Съдържание