-
№ 13714

Основни начала на теоритическата статистика

Автор: Д. Мишайковъ
Година: 1942 г.
Град:
Издателство:
Страници: 258
Категория: Стар правопис (1901г. - 1945г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

статистика
теория

Съдържание