-
№ 13715

Същностъ на костуемата стойностъ

Автор: Никола Т. Кърклисийски
Година: 1942 г.
Град:
Издателство:
Страници: 75
Категория: Стар правопис (1901г. - 1945г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

руски
руска
стойност
продукт
производство

Съдържание