-
№ 13716

Вътрешна търговска политика

Автор: Георги К. Сварковъ
Година: 1942 г.
Град:
Издателство:
Страници: 155
Категория: Стар правопис (1901г. - 1945г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

търговска политика
търговски камари

Съдържание