-
№ 13719

История на политическата економия: Часть 1 и 2

Автор: Иванъ Кинкелъ
Година: 1943 г.
Град:
Издателство:
Страници: 421
Категория: Стар правопис (1901г. - 1945г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

политическа икономия
история
икономическа политика
икономически учения

Съдържание