-
№ 13721

Уводъ въ политическата икономия на военното стопанство

Автор: Асенъ Г. Христофоровъ
Година: 1943 г.
Град:
Издателство:
Страници: 375
Категория: Стар правопис (1901г. - 1945г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

политическа икономия
военно стопанство
следвоенно време
икономика на отбраната
отбрана

Съдържание