-
№ 13722

Уводъ въ правото. Лекции през учебната 1941/42

Автор: П. Венедиковъ
Година: 1943 г.
Град:
Издателство:
Страници: 205
Категория: Стар правопис (1901г. - 1945г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

право
лекции
субективно
правни норми
съдопроизводство

Съдържание