-
№ 13725

Демокрация и образование: Въведение в философията на образованието

Автор: Джон; прев. от англ. Х. О. Чохаджиева Дюи
Година: 1945 г.
Град:
Издателство:
Страници: 411
Категория: Стар правопис (1901г. - 1945г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

философия
образование
теория

Съдържание