-
№ 13727

Върховна сметна палата

Автор: Х. Вълчанов
Година: 1945 г.
Град:
Издателство:
Страници: 63
Категория: Стар правопис (1901г. - 1945г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

върховна
сметна палата
закон
финанси

Съдържание