-
№ 13728

Очерки по теория на парите. Субстанционализмътъ и антисубстанционализмътъ въ теорията на парите. II

Автор: С. С. Демостеновъ
Година: 1945 г.
Град:
Издателство:
Страници: 88
Категория: Стар правопис (1901г. - 1945г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

пари
теория
обект
световни пари
международни

Съдържание