-
№ 13730

Стопанска действителность - опитъ за една социологична синтеза

Автор: Венелинъ Ганевъ
Година: 1945 г.
Град:
Издателство:
Страници: 654
Категория: Стар правопис (1901г. - 1945г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

Стопанство
Земеделско производство
занаятчийство
Строителство

Съдържание