-
№ 13731

Стопанска статистика. Анализ на статистическите редове

Автор: Ю. А. Тотев
Година: 1945 г.
Град:
Издателство:
Страници: 369
Категория: Стар правопис (1901г. - 1945г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

статистика
статистически редове
анализ
индексиране
коефициент
фактор
променлива
корелация
мода
медиана

Съдържание