-
№ 13732

Структура на българското народно стопанство

Автор: Ю.А. Тотев
Година: 1945 г.
Град:
Издателство:
Страници: 438
Категория: Стар правопис (1901г. - 1945г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

структура
българското
народно
стопанство

Съдържание