-
№ 13733

Анти-Дюринг:Превратът в науката извършен от господин Ойген Дюринг

Автор: Фридрих; прев. от нем. Люб. Огнянов Енгелс
Година: 1946 г.
Град:
Издателство:
Страници: 438
Категория: Нов правопис (1946г. - 2018г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

философия
етика
естетика

Съдържание