-
№ 13735

Нови средства на външната търговска политика

Автор: Димитър В. Георгиев
Година: 1946 г.
Град:
Издателство:
Страници: 160
Категория: Нов правопис (1946г. - 2018г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

търговия
МИО
международни икономически отношения
икономика

Съдържание