-
№ 13736

Основни течения на политическата икономия

Автор: Владигеров. Т.
Година: 1946 г.
Град:
Издателство:
Страници: 123
Категория: Нов правопис (1946г. - 2018г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

политическа икономия
политикономия
макроикономика
теория

Съдържание