-
№ 13741

Теоретическа политическа икономия:Част трета. Учение за размяната

Автор: С. С. Демостенов
Година: 1946 г.
Град:
Издателство:
Страници: 272
Категория: Нов правопис (1946г. - 2018г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

теория
политическа
икономия
пазар
монопол
търсене
предлагане
блага
пари

Съдържание