-
№ 13742

Към въпроса за развитието на монистическия възглед върху историята

Автор: Г. В. Плеханов
Година: 1947 г.
Град:
Издателство:
Страници: 320
Категория: Нов правопис (1946г. - 2018г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

марксизъм
социализъм

Съдържание