-
№ 13746

Произход на семейството частната собственост и държавата

Автор: Фридрих; прев. от нем. Ив. Георгиев Енгелс
Година: 1947 г.
Град:
Издателство:
Страници: 215
Категория: Нов правопис (1946г. - 2018г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

политология
социология
марксизъм

Съдържание