-
№ 13748

Теория и практика на статистиката: Част първа

Автор: Прокопи Киранов
Година: 1947 г.
Град:
Издателство:
Страници: 198
Категория: Нов правопис (1946г. - 2018г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

теория
статистика
анализ

Съдържание