-
№ 13749

Учение за индустриалното предприятие

Автор: Димитър Ц. Йордановъ
Година: 1947 г.
Град:
Издателство:
Страници: 305
Категория: Нов правопис (1946г. - 2018г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

индустрия
стопанство
икономика

Съдържание