-
№ 13750

Парично и банково дело. Лекции

Автор: Динко Тошев
Година: 1948 г.
Град:
Издателство:
Страници: 231
Категория: Нов правопис (1946г. - 2018г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

банково дело
пари
валута
ликвидност
паричен пазар
кредит

Съдържание