-
№ 13752

Стопанска математика

Автор: К. С. Минчев
Година: 1948 г.
Град:
Издателство:
Страници: 229
Категория: Нов правопис (1946г. - 2018г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

стопанска
математика
счестоводство
умножение
деление
събиране
изваждане

Съдържание