-
№ 13755

Административно право

Автор: П. Стайнов
Година: 1949 г.
Град:
Издателство:
Страници: 365
Категория: Нов правопис (1946г. - 2018г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

Административно право
право
територия
индустрия

Съдържание