-
№ 13756

Български буржоазни икономисти за основните етапи в историята на икономическата мисъл

Автор: К. Григоровъ
Година: 1949 г.
Град:
Издателство:
Страници: 102
Категория: Нов правопис (1946г. - 2018г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

история
икономическа
мисъл
меркантилизъм
буржоазия
политическа икономия

Съдържание