-
№ 13757

Данъчно право

Автор: Г. В. Христофоровъ
Година: 1949 г.
Град:
Издателство:
Страници: 178
Категория: Нов правопис (1946г. - 2018г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

данъчно право
право
обект
субект
данъци
данъчно
санкции

Съдържание