-
№ 13759

Икономическото учение на Карл Маркс

Автор: К. Кауцки
Година: 1949 г.
Град:
Издателство:
Страници: 242
Категория: Нов правопис (1946г. - 2018г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

Маркс
Карл Маркс
икономическо учение
стока
пари
капитал
принадена стойност
заплата
рента
лихва
печалба
доход

Съдържание