-
№ 13760

Икономиката на народните демокрации

Автор: Евгений Г. Каменов
Година: 1949 г.
Град:
Издателство:
Страници: 109
Категория: Нов правопис (1946г. - 2018г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

икономика
демокрация
държава

Съдържание