-
№ 13761

История на икономическите учения

Автор: Жак; Григоров Натан
Година: 1949 г.
Град:
Издателство:
Страници: 246
Категория: Нов правопис (1946г. - 2018г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

история
икономически учения
икономическа теория
меркантилизъм
физиократи
теория
доход
труд
пари
капитал
стойност
печалба

Съдържание