-
№ 13764

Анализ отчета и баланса предприятий и бюджетньiх учреждений

Автор: Мовшович В. И. Итин Н. Е.
Година: 1950 г.
Град:
Издателство:
Страници: 154
Категория: Нов правопис (1946г. - 2018г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

анализ отчета и баланса
предприятий
учреждений
предприятие
анализ
баланс

Съдържание