-
№ 13765

Основни начала на финансовата наука

Автор: Георги К. Сварковъ
Година: 1950 г.
Град:
Издателство:
Страници: 447
Категория: Нов правопис (1946г. - 2018г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

финансии
теория

Съдържание