-
№ 13769

Преписка на К.Маркс и Фр. Енгелс с руски политически дейци

Автор: К; Енгелс Маркс
Година: 1951 г.
Град:
Издателство:
Страници: 369
Категория: Нов правопис (1946г. - 2018г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

преписка
Маркс
Енгелс
руски
политика
писмо

Съдържание