-
№ 13770

Промишлена статистика: Част I

Автор: Румен Янакиев
Година: 1952 г.
Град:
Издателство:
Страници: 294
Категория: Нов правопис (1946г. - 2018г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

статистика
стопанство
иконометрия
промишлена продукция

Съдържание