-
№ 13771

Законодателство по народостопанско планиране в НРБ

Автор: Веселин Г. Христофоров
Година: 1952 г.
Град:
Издателство:
Страници: 317
Категория: Нов правопис (1946г. - 2018г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

планиране
стопанство
НРБ
закон

Съдържание