-
№ 13772

Наименования и употреба на актове на държавно управление в Народна Република България

Автор: П.; А. С. Ангелов; Б. Спасов Стайнов
Година: 1957 г.
Град:
Издателство:
Страници: 97
Категория: Нов правопис (1946г. - 2018г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

актове
право

Съдържание